• Geoinfo

    GeoInfo Co. Ltd là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Địa Tin học

    Công ty tập trung nhiều nhà khoa học trẻ tuổi làm việc dưới sự cố vấn của những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước...

    Xem chi tiết

Lớp Viến thám cơ sở

Thời gian học: 10 buổi

Mục tiêu : Học viên sẽ nắm được các bước tiền xử lý ảnh Viễn thám trên máy vi tính, hiệu chỉnh hình học ảnh Viễn thám, phân loại đa phổ ảnh Viễn thám, phân loại ảnh bằng một số chỉ số thông dụng: NVDI, TRRI…, đánh giá biến động trên ảnh đa thời gian, tạo ảnh tổ hợp màu thực từ tư liệu SPOT v.v…

Kết thúc khóa học học viên sẽ được cung cấp 1 bộ phần mềm WinASEAN 4.0 Edu, 1 bộ tư liệu ảnh mẫu và được tư vấn sau khóa học.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Công ty Địa Tin học – Geoinfo Co.,Ltd

Điện thoại: (+84-4) 7 562 417

Fax: (+84-4) 7 914 627

Email: info@geoinfo.com.vn