• Geoinfo

    GeoInfo Co. Ltd là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Địa Tin học

    Công ty tập trung nhiều nhà khoa học trẻ tuổi làm việc dưới sự cố vấn của những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước...

    Xem chi tiết

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động chính của công ty tập trung vào các lĩnh vực sau:

(1) Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng và triển khai các dự án về quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên;

(2) Kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Địa Tin học;

(3) Phát triển và chuyển giao công nghệ Địa Tin học;

(4) Đào tạo, huấn luyện tăng cường nguồn nhân lực cho các cơ quan, tổ chức, dự án trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường v.v;

(5) Cung cấp các phần mềm Địa Tin học phục vụ các nghiên cứu ứng dụng và sản xuất;

(6) Cung cấp các loại dữ liệu ảnh vệ tinh;

(7) Đại lý và phân phối các thiết bị, máy móc, sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực Địa tin học;