• Geoinfo

    GeoInfo Co. Ltd là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Địa Tin học

    Công ty tập trung nhiều nhà khoa học trẻ tuổi làm việc dưới sự cố vấn của những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước...

    Xem chi tiết

Đối tác

Công ty Geoinfo hiện đang có mối quan hệ hợp tác phong phú trong đào tạo và cung cấp các giải pháp về chọn lựa dữ liệu, kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghê giữa ở trường đại học, các tổ chức  trong và ngoài nước.

a. Quan hệ trong nước

– Hội Địa lý Việt Nam http://www.vusta.org.vn/vn/page.asp?matin=t17110460140&topic=A2 

– Hội Trắc địa – Bản đồ – Viễn thám Việt Nam http://vgcr.cidala.gov.vn/

– Bộ Tài nguyên và Môi trường http://www.monre.gov.vn

– Bộ Nội vụ http://www.caicachhanhchinh.gov.vn/

– Cục Bản đồ, Bộ tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng

– Phòng Nghiên cứu và Xử lý Thông tin Môi trường, Viện Địa lý, VAST

– Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

http://www.niapp.org.vn/

– Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

– Viện Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn http://www.fsiv.org.vn/

– Đơn vị Phòng chống Lụt bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn http://www.undp.org.vn/dmu/ 

– Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội http://www.hus.edu.vn

– Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội http://www.humg.edu.vn

– Đại học Lâm nghiệp http://www.vfu.edu.vn 

b. Quan hệ quốc tế

– Trung tâm Phân tích Dữ liệu Viễn thám Trái đất (ERSDAC)  http://www.ersdac.or.jp

– Hội Viễn thám Châu Á (AARS) http://www.aars-acrs.org/

– Hội Địa Tin học Nhật Việt (JVGC) http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/jvgc/

– Viện Công nghệ Châu Á (AIT) http://www.ait.ac.th

– Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản http://www.u-tokyo.ac.jp

– Đại học Tổng hợp Kyoto, Nhật Bản  http://www.kyoto-u.ac.jp

– Đại học Tổng hợp Thành phố Osaka, Nhật Bản  http://www.osaka-cu.ac.jp