• Geoinfo

    GeoInfo Co. Ltd là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Địa Tin học

    Công ty tập trung nhiều nhà khoa học trẻ tuổi làm việc dưới sự cố vấn của những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước...

    Xem chi tiết

Lớp nhập môn

Thời gian học : 4 buổi

Mục tiêu : Học viên sẽ được đào tạo về nguyên lý cơ bản của kỹ thuật Viễn thám, tổng quan về xử lý ảnh Viễn thám, đặc trưng phản xạ của các đối tượng chính, nguyên lý giải đoán ảnh, sơ lược về phân loại ảnh, có khả năng nhập và hiện ảnh viễn thám trên máy vi tính, in ảnh ra giấy theo tỷ lệ nhất định, biết được các loại tổ hợp màu trên ảnh đa phổ, có khả năng giải đoán ảnh bằng mắt để xây dựng bản đồ chuyên đề.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Công ty Địa Tin học – Geoinfo Co.,Ltd

Điện thoại: (+84-4) 7 562 417

Fax: (+84-4) 7 914 627

Email: info@geoinfo.com.vn