• Geoinfo

  GeoInfo Co. Ltd là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Địa Tin học

  Công ty tập trung nhiều nhà khoa học trẻ tuổi làm việc dưới sự cố vấn của những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước...

  Xem chi tiết

Hội thảo trực tuyến giới thiệu công nghệ Image Web Server

Thời gian:

Europe:  Tuesday 13 November, 3pm GMT

United States:  Tuesday 13 November, 1pm EST (GMT -5)

Asia / Australasia :  Wednesday 14 November, 12pm(GMT +10)

Không còn phải nghi ngờ gì về giá trị của việc sử dụng ảnh địa không gian trong hệ thống GIS hiện nay. Ảnh địa không gian luôn luôn được sử dụng để bổ sung thông tin vào hệ thống. Hệ thống GIS truyền thống rất hiệu quả trong việc quản lý và phân tích thông tin vector nhưng rất khó đáp ứng việc quản lý hàng trăm Gigabytes hoặc Terabytes ảnh địa không gian.

Buổi hội thảo này sẽ thảo luận các phương hướng, quản lý, phân phối, triết xuất, tích hợp và sử dụng ảnh đồng thời tăng hiệu năng của các ứng dụng GIS.

Cách thức tham gia:

Để tham dự hội thảo, khi buổi hội thảo bắt đầu truy cập vào đường dẫn URL sau:

https://leica-gis.webex.com/mw0302l/mywebex/default.do?siteurl=leica-gis&service=1

 1. Click “Join now” cạnh dòng chữ “Imagery throughout the Enterprise”
 2. Bạn sẽ được hỏi để nhập tên và địa chỉ email.
 3. Tham gia hội thảo bạn sẽ được nhận thông tin vì vậy bạn có thể gọi trực tiếp đến hội thảo

Đảm bảo rằng ngày hiển thị trên trang là đúng.

Hội thảo sử dụng công nghệ WebEx:

Để sử dụng WebEx đòi hỏi phần mềm phải cài đặt thêm. Công việc này mất khoảng 2 phút. Nếu bạn hiện chưa cài phần mềm này, bạn có thể:

 1. Tham gia cuộc hội thảo sớm 1 vài phút để thực hiện quá trình cài đặt
 2. Truy cập vào trang sau để tham khảo WebEx:

http://www.webex.com/dailydemo/index.php?m=true&biz=gen&TrackID=1008648&hbxref