• Geoinfo

    GeoInfo Co. Ltd là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Địa Tin học

    Công ty tập trung nhiều nhà khoa học trẻ tuổi làm việc dưới sự cố vấn của những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước...

    Xem chi tiết

Tăng cường thông tin từ ảnh thông qua: xử lý, lưu trữ, liên kết và phân phối dữ liệu

Buổi hội thảo trực tuyến này sẽ tập trung nhấn mạnh vào một số vấn đề thương mại, minh họa những công cụ mạnh nhất như phát hiện biến động, đồng bộ và ghép ảnh, liên kết với cơ sở dữ liệu Oracle và một số công cụ khác. Giải pháp địa không gian ERDAS dành cho các ứng dụng để bàn và thương mại, truyền tải, liên kết thông tin trên nhiều lĩnh vực thông qua Web.

 

Hãy tham gia vào ngày thứ Năm ngày 19 tháng 5, vào lúc 11AM hoặc 8PM theo múi giờ EDT (GMT -4). Hội thảo này bao gồm trình diễn demo, nhấn mạnh từng thành phần và khả năng  riêng của hệ thống thương mại Địa không gian, trong đó có cách xây dựng, quản lý, liên kết và phân phối dữ liệu địa không gian. Cuối buổi hội thảo sẽ có phần giao lưu hỏi đáp trực tuyến giữa khách hàng với người báo cáo.

 

Để biết thêm thông tin về buổi hội thảo trực tuyến, hãy truy cập website: www.erdas.com.