• Geoinfo

    GeoInfo Co. Ltd là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Địa Tin học

    Công ty tập trung nhiều nhà khoa học trẻ tuổi làm việc dưới sự cố vấn của những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước...

    Xem chi tiết

Phần mềm xử lý ảnh số WinASEAN

Phần mềm xử lý ảnh số WinASEAN do TS. Nguyễn Đình Dương, Phòng Nghiên cứu và Xử lý thông tin Môi trường, Viện Địa lý phát triển từ năm 1992 phục vụ đào tạo viễn thám và ứng dụng thực tế. Phiên bản WinASEAN 3.0 đã được Hội đo ảnh và Viễn thám quốc tế tặng giải thưởng bạc trong thi đấu phần mềm năm 1996, tại Đại hội lần thứ 18 tổ chức tại Vienna, Áo. Phiên bản WinASEAN 5.0 tích hợp với sách tra cứu về viễn thám, hệ thông tin địa lý và hướng dẫn sử dụng trực tuyến được đặt tên là CARST 1.0 (Phần mềm hỗ trợ đào tạo viễn thám) đã giành được giải thưởng bạc trong thi đấu phần mềm tại Tokyo 26 tháng 6 năm 2006 do Tiểu ban VI, Hội đo ảnh và Viễn thám tổ chức

http://www.tric.u-tokai.ac.jp/ISPRScom6/TC6_Sympo/TC6_2006_Symp_CATCON4.htm

 

Với chức năng Modeler Function người sử dụng có thể phát triển các phương pháp phân tích, xử lý ảnh mới bằng các thuật toán riêng của mình thông qua ngôn ngữ lập trình FORTRAN 90. Người sử dụng có thể kết hợp các thông tin viễn thám với GIS để nâng cao độ chính xác của kết quả phân loại, tạo ra các mô hình ứng dụng trong thực tế.

                           

 

WinASEAN đã được sử dụng trong đào tạo Viễn thám tại nhiều trường đại học ở Việt Nam và nước ngoài. Những thông tin cơ bản về tính năng kỹ thuật của WinASEAN 5.0 có thể tham khảo tại đây: click tại đây

 

WinASEAN được phát hành với hai bộ: chuyên nghiệp và đào tạo.

Bản chuyên nghiệp được sử dụng giải quyết các vấn đề thực tế. Những công trình đã được thực hiện bằng WinASEAN có thể tham khảo tại đây: click tại đây

WinASEAN 5.0 Pro được bán với giá thấp theo sự thỏa thuận giữa hai bên. Liên hệ tại đây để mua WinASEAN 5.0: duong.nd@hn.vnn.vn

 

Bản đào tạo chỉ có thể xử lý các ảnh có kích thước nhỏ hơn 2000 hàng x 2000 cột. Tất cả các chức năng còn lại tương đồng với phiên bản chuyên nghiệp. Tải CARST 1.0 Edu tại đây: tải tại đây