• Geoinfo

    GeoInfo Co. Ltd là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Địa Tin học

    Công ty tập trung nhiều nhà khoa học trẻ tuổi làm việc dưới sự cố vấn của những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước...

    Xem chi tiết

Ảnh vệ tinh QuickBird

Từ tháng 12 năm 2006, Công ty GeoInfo sẽ cung cấp một số sản phẩm ảnh QuickBird đã qua xử lý của DigitalGlobe.

DigitalGlobe cung cấp các sản phẩm ảnh cơ bản để những người sử dụng có khả năng xử lý ảnh nâng cao. DigitalGlobe cung cấp các thông tin và mô hình của buồng chụp trên vệ tinh kèm theo với tư liệu ảnh cho phép người sử dụng thực hiện các xử lý đo ảnh như hiệu chỉnh trực giao, xác định thông tin ba chiều của các vật thể. Ảnh cơ bản là sản phẩm xử lý ở mức tối thiểu của DigitalGlobe. Việc hiệu chỉnh bức xạ, mô hình hình học bên trong của máy chụp, méo quang học và biến dạng gây bởi bộ cảm được xử lý cho từng ảnh đặt mua.

Tư liệu ảnh có thể được đặt từ tư liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu của DigitalGlobe hoặc yêu cầu chụp mới. Tư liệu ảnh cơ bản được đặt hàng theo đơn vị cảnh. Mỗi lần đặt mua số lượng tối thiểu là một cảnh và tối đa là một khu vực rộng 10 000km2. Các sản phẩm được cung cấp theo khuôn dạng tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu. 

              

Những thông tin cơ bản về tính năng kỹ thuật của bộ sản phẩm có thể tham khảo tại đây:

Vệ tinh chụp ảnh QuickBird

Những sản phẩm ảnh cơ bản

Những sản phẩm ảnh tiêu chuẩn

Sản phẩm ảnh hiệu chỉnh trực giao

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm có thể tham khảo tại đây:

http://www.digitalglobe.com