• Geoinfo

    GeoInfo Co. Ltd là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Địa Tin học

    Công ty tập trung nhiều nhà khoa học trẻ tuổi làm việc dưới sự cố vấn của những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước...

    Xem chi tiết

ALOS

ALOS là một về tinh quan sát Trái đất của Nhật Bản, được phát triển bởi JAXA. ALOS được phóng thành công vào ngày 24 tháng 1 năm 2006 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima.

ALOS có ba công cụ viễn thám, PRISM là một xạ toàn sắc với độ phân giải cao để có được dữ liệu địa hình bao gồm cả độ cao. AVNIR-2 là một xạ có thể nhìn thấy và hồng ngoại gần để quan sát khu đất ven biển và cung cấp cho độ phân giải không gian tốt hơn. PALSAR là một mảng pha loại L-band Radar khẩu độ tổng hợp, một bộ cảm biến vi sóng hoạt động cho điện toán đám mây miễn phí và quan sát ngày đêm đất.

Ngày 22 tháng tư năm 2011, vệ tinh ALOS đã sau hơn 5 năm hoạt động. Tuy nhiên, RESTEC vẫn tiếp tục phân phối ALOS dữ liệu lưu trữ cho người dùng cư trú tại các ADEN khu vực (ví dụ như Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông).

Thông tin các về sản phẩm của vệ tinh ALOS:

No.

Products and Services

Outline

Sensor

Prosessing Lavel

Unit

Fomat

Media

1

ALOS standard Products

Standard Products

CEOS fomat

 

 

PRISM

Level 1A

Approx.35kmx35km/scenne(Nadir)(Foward)

Approx.35kmx70km/scenne(Nadir)

 

 

 

 

 

 

CEOS

 

 

 

 

 

 

Online

CD-R

Level 1B1

Level 1B2 Geo-reference

Level 1B2 Geo-coded

 

 

AVNIR-2

Level 1A

Approx.70kmx70km/scenne(Nadir)

Level 1B1

Level 1B2 Geo-reference

Level 1B2 Rough DEM correction(Japan area only)

 

 

PALSAR

Level 1.0

Approx.70kmx70km/scenne(Fine)

Approx.250km~350km x 250km~350km/scene(ScanSAR)

Approx.30kmx70km/scenne(Polarimetric)

Level 1.1

Level 1.5 Geo-reference

Level 1.5 Geo-coded

2

Geo TIFF Products

Geo TIFF fomat

(L1B1:AVNIR-2/PRISM,L1.5:PALSAR)

 

PRISM

Level 1B2 Geo-reference

Approx.35kmx35km/scenne(Nadir)(Foward)

Approx.35kmx70km/scenne(Nadir)

 

 

 

Geo TIF

 

 

 

Online

CD-R

Level 1B2 Geo-coded

 

AVNIR-2

Level 1B2 Geo-reference

Approx.70kmx70km/scenne(Nadir)

Level 1B2 Geo-coded

 

PALSAR

Level 1.5 Geo-reference

Approx.70kmx70km/scenne(Fine)

Level 1.5 Geo-coded

3

NITF Products

NITF fomat

(L1B1:AVNIR-2/PRISM,L1.5:PALSAR)

 

PRISM

Level 1B2 Geo-reference

Approx.35kmx35km/scenne(Nadir)(Foward)(Backward)

Approx.35kmx70km/scenne(Nadir)

 

 

 

NÌTF

 

 

 

Online

CD-R

Level 1B2 Geo-coded

 

AVNIR-2

Level 1B2 Geo-reference

Approx.70kmx70km/scenne(Nadir)

Level 1B2 Geo-coded

 

PALSAR

Level 1.5Geo-reference

Approx.70kmx70km/scenne(Fine)

Level 1.5 Geo-coded

4

RPC Products

Rational Polynomial Coffcient(RPC) file Optional products of PRISM 1B1

 

 

 

PRISM

Level 1B1

Scene

CEOS(PRISM)+Original(RPC)

 

 

 

 

 

 

 

Online

CD-R

 

 

 

 

 

 

 

 

NITF

(PRISM+RPC)

Rational Polynomial Coffcient(RPC) file Optional products of PRISM or AVNIR-2

 

AVNIR-2

Level 1B2 Geo-reference

Scene

GeoTIFF(PRISM)+Original(RPC)

Level 1B2 Geo-coded

 

PALSAR

Level 1B2 Geo-reference

CEOS(AVNIR-2)+Original(RPC)

Level 1B2 Geo-coded

Value Added products

No.

Products and Services

Outline

Sensor

Prosessing Lavel

Unit

Fomat

Media

ALOS Ortho Series

5

Ortho-Light

Ortho-rectified image corresponding to GSI map scale 1/25000 (Japan area only)

AVNIR-2

Ortho-retified image

(Ortho-Light)

Scene

Geo TIFF

Online

Pan-sharpen

6

Ortho-Pro

Precision ortho-rectified imge

AVNIR-2

Precision ortho-rectified image

(Ortho-Pro)

Scene

Geo TIFF

Online

Pan-Sharpen

Rectangular/km2

(10.000 km2 ~)

AVNIR-2

Geo TIFF

Pan-Sharpen

Rectangular/km2

(25.000 km2~)

ALOS DEM Series

7

DEM-Light

Digital Surface Model by the image of PRISM from tow/three directions

 

PRISM

Ortho-retified image

 

Scene

Geo TIFF

Online

8

DEM-Pro

Digital Surface Model by the image of PRISM from tow/three directions

 

PRISM

Ortho-retified image

 

Rectangular/km2

(10.000 km2 ~)

Geo TIFF

Online

PALSAR Global Ortho rectified Mosaic Data Set (PGM)

9

PGM(Resolution 10m)

Global Mosaic Dataset with ortho-processing completel, using PALSAR FBD(HH,HV)

 

PALSAR

Ortho-retified image

 

Tile(1 degree)

Geo TIFF

Online

Polygon specified

(1.000 km2 ~)

10

PGM(Resolution 25m)

Global Mosaic Dataset with ortho-processing completel, using PALSAR FBD(HH,HV)

 

PALSAR

Ortho-retified image

 

Tile(1 degree)

Geo TIFF

Online

Polygon specified

(1.000 km2 ~)

Other Products

11

On-Demand Products

On-Demand Products

(For example)

Data Subsetting Services, 3-Dimensional Data, Birds view image, Movie,Panoramas.etc., Extraction of DMS data

 

For details, please contact RESTEC”Data@restec.or.jp”

12

Analytical Data Services

Analytical Data Services
(For example)

Nomalized Difference Vegetation Index Data(NDVI). Texture detection, Thematic Data, Various kinds of vegetation and land cover products, Change detection by the urban developments and/or environmental changes, SAR Interferometry Data, Stripe interference

 

 

For details, please contact RESTEC”Data@restec.or.jp”

13

Consultation & User Support Services

Data Set Preparation Services and Support for Data Utilization

 

For details, please contact RESTEC”Data@restec.or.jp”

                         

 Khi đặt mua các sản phẩm của tư liệu ALOS, khách hàng có thể đặt hàng trước các yêu cầu của tư liệu ảnh vệ tinh về thời gian, địa điểm và mức độ xử lý tư liệu. Đặc biệt tư liệu ALOS luôn luôn được cập nhật, khách hàng có thể đặt mua tư liệu từ cơ sở dữ liệu có sẵn với thời gian gần nhất. Quý khách hàng khi muốn mua sản phẩm có thể liên hệ:

ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com

 

Thông tin chi tiết về sản phẩm có thể xem tại đây:

ALOS Website http://www.alos-restec.jp/en

Data Search and Order https://www.cross.restec.or.jp/