TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI

 

 

 

Hỏi: Tôi muốn có WinASEAN Edu với phần hỗ trợ tiếng Việt thì có thể liên hệ ở đâu?

Đáp: Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ hòm thư geoinfo@fpt.vn

 

 

Hỏi: Được biết WinASEAN có chức năng Modeller  cho phép người sử dụng phát triển các phương pháp phân tích, xử lý ảnh mới bằng các thuật toán riêng của mình thông qua ngôn ngữ lập trình FORTRAN. Tôi muốn biết 1 số ví dụ cụ thể về các bài toán phân tích có thể thực hiện được bằng chức năng này.

Đáp: Modeller chức năng cho phép người sử dụng xây dựng mô hình phân dựa trên các kênh phổ của một ảnh hoặc nhiều ảnh nhằm tăng cường khả năng khai thác và chiết tách thông tin từ tư liệu ảnh viễn thám. Chức năng Modeller của WinASEAN có thể giải quyết được rất nhiều các bài toán trong xử lý ảnh chẳng hạn như:

- Lọc mây.

- Tách các đối tượng trên ảnh dựa theo đồ thị phản xạ phổ.

- Cắt ảnh theo một hình dạng bất kỳ.

- Tích hợp Viễn thám với hệ thông tin địa lý để xây dựng bản đồ sử dụng đất, chính xác hoá kết quả phân loại đa phổ dựa trên các điều kiện sinh thái hoặc cảnh quan v.v.

 

 

Hỏi: Trong phần lọc ảnh của WinASEAN, ngoài các toán tử lọc cho trước người dùng có thể xây dựng các toán tử lọc mới để sử dụng không?
Đáp: Các toán tử lọc ảnh cho trước trong WinASEAN là những toán tử điển hình được xây dựng nhằm tạo ra một số hiệu ứng tăng cường đường biên, làm sắc nét, làm mịn ảnh....WinASEAN chia các toán tử này thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất được lập trình theo các bộ lọc tổng quát sử dụng giá trị trung vị hoặc trung bình cộng với lựa chọn lọc tần số thầp hay cao. Nhóm thứ hai là làm việc với các toán tử lọc đặc biệt như Sobel, Laplacian, smoothing... Ngoài ra người dùng còn có thể thiết kế và thử nghiệm những toán tử lọc mới dựa trên nghiên cứu của mình.

 

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn