TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI

 

 

GeoInfo là đại lý chính thức và duy nhất cung cấp phần mềm xử lý ảnh số WinASEAN , một trong số rất ít những phần mềm xử lý ảnh số của Việt Nam do nhóm lập trình ImaSOFT thuộc Phòng Nghiên cứu và Xử lý thông tin Môi trường, Viện Địa lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển.

Hiện nay, GeoInfo còn là đại lý duy nhất tại Việt Nam cung cấp phần mềm xử lý ảnh ER Mapper là một trong những phần mềm dẫn đầu trong phát triển và triển khai các công nghệ về ảnh trên toàn thế giới.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các thông tin về các phần mềm chuyên ngành Địa tin học khác như MapInfo, ArcView, ArcInfo, PCI, ERDAS, ER Mapper...

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được thông tin về các phần mềm trên.

Điện thoại: (+84-4) 7 562 417

Fax: (+84-4) 7 914 627

Email: info@geoinfo.com.vn

Phần mềm Xử lý ảnh số WinASEAN

Cung cấp Phần mềm

Xử lý ảnh số WinASEAN

và một số phần mềm

Địa tin học khác

 

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn