TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI

 

 

Công ty GeoInfo liên kết với Phòng Nghiên cứu và Xử lý Thông tin Môi trường (EISA), Viện Địa lý, thường xuyên tổ chức các lớp học Viễn thám. Các cán bộ giảng dạy được tập hợp từ nhiều chuyên gia đầu ngành thuộc lĩnh vực Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý trong đó phải kể đến các chuyên gia thuộc Phòng Nghiên cứu và Xử lý Thông tin Môi trường (EISA), Viện Địa lý. EISA đã được mời tham gia giảng dạy và đào tạo sau đại học tại các trường đại học như trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông nghiệp 1, Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhiều tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư đã được đào tạo từ EISA.

Hiện nay, GeoInfo Co., Ltd có nhiều chương trình đào tạo kết hợp cả lý thuyết và thực hành dành cho nhiều đối tượng với nhiều mức độ khác nhau. GeoInfo đặc biệt quan tâm đến khả năng thực hành của các học viên trong quá trình học. Tham gia giảng dạy là những Giáo sư, Tiến sĩ đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề, họ là tác giả của rất nhiều phần mềm và các nghiên cứu ứng dụng được thế giới và khu vực công nhận. Với các khóa học linh động gồm: Khoá đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên sâu và đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu, các học viên sẽ được trang bị những kỹ năng tổt để có thể tự đảm nhiệm những tác nghiệp mang tính độc lập.

Hãy liên hệ với chúng tôi lựa chọn lớp học phù hợp.

Điện thoại: (+84-4) 7 562 417

Fax: (+84-4) 7 914 627

Email: info@geoinfo.com.vn 

 Đào tạo, huấn luyện Viễn thám và  Hệ thông tin địa lý

Đào tạo, huấn luyện Viễn thám   Hệ thông tin địa lý

 

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn