Replica Watchesheat exchanger tubegalvanized steel tape
Geoinfo website
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC

 

 

Kể từ ngày 01/11/2006 Công ty GeoInfo chính thức được chỉ định là đại diện độc quyền cho hãng ER Mapper cung cấp sản phẩm tại 3 nước: Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trong tháng 9 năm 2006, Công ty GeoInfo đã cung cấp cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai 01 bộ chương trình Xử lý ảnh WinASEAN Pro và thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ xử lý ảnh số bằng chương trình WinASEAN phục vụ quản lý rừng cho 2 cán bộ của Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Ngày 5 tháng 7 năm 2006, Công ty GeoInfo đã ký hợp đồng hợp tác khoa học kỹ thuật với Viện Sinh thái và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp...
Ngày 12 tháng 6 năm 2006, Công ty GeoInfo đã ký hợp đồng cung cấp tư liệu viễn thám với Trung tâm Thu nhận và Xử lý ảnh viễn thám, Trung tâm Viễn thám, Bộ Tài nguyên và Môi trường...
Ngày 6 tháng 1 năm 2006, Công ty GeoInfo đã ký hợp đồng cung cấp tư liệu viễn thám với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội...
Ngày 15 tháng 11 năm 2005, Công ty GeoInfo và Trung tâm Viễn thám, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã ký Biên bản nghiệm thu hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật...
Ngày 1 tháng 11 năm 2005, Công ty GeoInfo đã ký hợp đồng cung cấp tư liệu vệ tinh ASTER cho Trung tâm Viễn thám, Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Ngày 8 tháng 9 năm 2005, Trung tâm Viễn thám, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã ký với Công ty GeoInfo hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật. Theo Nội dung của hợp đồng này thi Công ty GeoInfo sẽ thực hiện các công việc sau...

Trong tháng 7 năm 2005, Công ty GeoInfo và Trung tâm Sinh thái Quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, đã cùng nhau ký kết hợp đồng cung cấp và xử lý tư liệu viễn thám dải radar...
Vào ngày 25 tháng 6 năm 2005, Công ty GeoInfo và Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, đã cùng nhau ký kết thực hiện hợp đồng: Ứng dụng Viễn thám và Hệ Thông tin Địa lý...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

LIÊN KẾT

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn
galvanized steel tape