TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC

 

 

Năm 2008, Trung tâm Quan trắc và Thông tin Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng GeoInfo thực hiện nhiệm vụ nhà nước “Quan trắc ô nhiễm dầu trên biển bằng công nghệ viễn thám” nhằm sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS thử nghiệm theo dõi, giám sát các vị trí trên biển có khả năng phát sinh ô nhiễm dầu phục vụ công tác quản lý và kiểm soát môi trường biển.

Hàng tháng, công ty GeoInfo có nhiệm vụ đặt mua tư liệu ALOS PALSAR tại Trung tâm phân tích dữ liệu viễn thám Trái đất (ERSDAC - Nhật Bản) để tiến hành theo dõi định kỳ vùng biển Việt Nam. Sau khi nhận ảnh, các chuyên gia viễn thám của GeoInfo sẽ tiến hành xử lý, lọc nhiễu, hiệu chỉnh hình học để nâng cao chất lượng hình ảnh cũng như thuận tiện trong việc khai thác, triết tách thông tin phục vụ nghiên cứu tràn dầu trên biển. Cuối cùng tư liệu radar sau khi xử lý được xuất sang khuôn dạng .geotiff để dễ dàng kết nối với các phần mềm xử lý ảnh hoặc GIS thông dụng hiện nay.

Cùng với sự tham gia phối hợp của các bên, nhiệm vụ nhà nước “Quan trắc ô nhiễm dầu trên biển bằng công nghệ viễn thám” đã kết thúc, đánh dấu thành công trong việc bước đầu ứng dụng công nghệ viễn thám trong theo dõi, giám sát các nơi có khả năng xảy ra ô nhiễm dầu phục vụ công tác quản lý môi trường biển Việt Nam.

                 

Ảnh PALSAR khu vực Quảng Nam trước xử lý

              

Ảnh PALSAR khu vực Quảng Nam sau xử lý

 


Các tin khác

 

 

LIÊN KẾT

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn