TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC

 

 

Hiện SpacEyes 3D đã phát hành phiên bản mới Version 3.1 thêm nhiều cải tiến và công cụ mới:

  • Công cụ quản lý các cửa sổ chuyên đề

  • Công cụ tăng cường và hiệu chỉnh các đối tượng 3D


Ví dụ về tăng cường cho đối tượng 3D quá tối

  • Hỗ trợ các đối tượng đồ hoạ làm video
  • Hiển thị dữ liệu GIS theo cách mới: các lớp chú giải, lọc có điu kin, các tham s và ch
  • Công cụ tạo DTM từ dữ liệu địa hình dạng vector


Nhập dữ liệu địa hình bằng công cụ tạo DTM

  • Công cụ mô phỏng bản đồ


  • Công cụ raster hóa các dữ liệu vector

Và thêm nhiều cải tiến những chức năng đã có sẵn…

 

 


Các tin khác

 

 

LIÊN KẾT

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn