TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC

 

 

Trong tháng 9 năm 2006, Công ty GeoInfo đã cung cấp cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai 01 bộ chương trình Xử lý ảnh WinASEAN Pro và thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ xử lý ảnh số bằng chương trình WinASEAN phục vụ quản lý rừng cho 2 cán bộ của Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Mục tiêu của đợt đào tạo này là giúp các cán bộ của Vườn Quốc gia Hoàng Liên sử dụng thành thạo chương trình WinASEAN, qua đó nắm được những khái niệm cơ bản của kỹ thuật viễn thám, các ứng dụng của công nghệ viễn thám, xử lý ảnh viễn thám để thành lập bản đồ lớp phủ, tích hợp thông tin viễn thám với các thông tin GIS khác để thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ theo dõi, quản lý tài nguyên rừng.

Kết quả, 2 cán bộ được đào tạo đã thành lập được bản đồ lớp phủ của Vườn Quốc gia Hoàng Liên năm 1999, bằng tư liệu Landsat ETM. Kết quả này chứng tỏ, chương trình đào tạo cùng hệ xử lý ảnh WinASEAN có thể được chuyển giao cho các đơn vị tác nghiệp trong khoảng thời gian ngắn.


Các tin khác

 

 

LIÊN KẾT

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn