TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC

 

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2005, Công ty GeoInfo và Trung tâm Viễn thám, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã ký Biên bản nghiệm thu hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật. Theo nội dung của hợp đồng này thì Công ty GeoInfo đã làm các công việc sau cho Trung tâm Viễn thám:

-          Số hoá và biên tập các lớp dữ liệu lưu vực sông Kon - Hà Thanh thuộc tỉnh Bình Định và biên tập thành cơ sở dữ liệu GIS.

-     Giải đoán ảnh vệ tinh và xây dựng Bản đồ sử dụng đất lưu vực sông Kon – Hà Thanh, tỷ lệ 1/50.000. Biên tập thành cơ sở dữ liệu GIS.


Các tin khác

 

 

LIÊN KẾT

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn