TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC

 

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2006, Công ty GeoInfo đã ký hợp đồng cung cấp tư liệu viễn thám với Trung tâm Thu nhận và Xử lý ảnh viễn thám, Trung tâm Viễn thám, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo nội dung của hợp đồng này thì Công ty GeoInfo sẽ cung cấp cho Trung tâm Thu nhận và Xử lý ảnh viễn thám 3 ảnh vệ tinh ASTER, khu vực Nghệ An. Công ty GeoInfo đã chuyển giao số tư liệu này cho Trung tâm Thu nhận và Xử lý ảnh viễn thám đúng thời hạn theo yêu cầu của hợp đồng.


Các tin khác

 

 

LIÊN KẾT

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn