TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC

 

 

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2005, Công ty GeoInfo và Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, đã cùng nhau ký kết thực hiện hợp đồng: Ứng dụng Viễn thám và Hệ Thông tin Địa lý trong việc thiết kế hệ thống hỗ trợ ra quyết định kế hoạch trồng rừng 5 năm của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bồ.
Trong thời gian thực hiện hợp đồng này, Công ty GeoInfo đã tổ chức 03 lớp tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ cho cán bộ của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường về các kỹ năng thiết kế hệ thống hỗ trợ ra quyết định kế hoạch trồng rừng 5 năm của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bồ. Công ty GeoInfo cũng đã chuyển giao Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường.


Các tin khác

 

 

LIÊN KẾT

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn