TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC

 

 

Ngày 4 tháng 7 năm 2005, Công ty GeoInfo đã khai giảng lớp học GIS cho Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Qua 20 buổi học, các học viên đã được học những nội dung sau:

-          Những khái niệm cơ bản của Hệ Thông tin Địa lý (HTTĐL)

-         Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá và dự báo

-         Vấn đề nội suy từ các tập hợp dữ liệu rời rạc

-         Một số mô hình tích hợp dữ liệu phục vụ đánh giá ô nhiễm

-         Hệ thống các phần mềm phục vụ xây dựngcơ sở dữ liệu (ArcInfo, MapInfo...)

-         Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát và báo cáo định kỳ, vấn đề dự báo

-         Xây dựng cơ sở dữ liệu thử nghiệm cho một vùng cụ thể (thuộc tỉnh Quảng Ninh)

-         Trong các buổi thực tập, học viên đã làm những bài tập cụ thể như: Nhập số liệu vào các phần mềm chuyên dụng của HTTĐL, số hoá từ bản đồ giấy, tạo các topology, nhập thuộc tính cho các đối tượng, tạo buffer để tính vùng ảnh hưởng,...

Kết quả, các học viên đã xây dựng được Bản đồ Hiện trạng ô nhiễm tỉnh Quảng Ninh; Bản đồ đánh giá các vùng bị ảnh hưởng của các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Bản đồ dự báo số lượng các khu dân cư và các vùng thực vật bị mất do phát triển cơ sở hạ tầng (giao thông) tỉnh Quảng Ninh.

Lớp học kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2005.

Giảng viên chính của lớp học là PGS. TS. Nguyễn Đình Dương và CN. Hồ Lệ Thu.


Các tin khác

 

 

LIÊN KẾT

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn