TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC

 

 

Ngày 12 tháng 5 năm 2005, GeoInfo Co. Ltd đã hoàn thành hợp đồng với UBND tỉnh Hà Giang. Trong hợp đồng này, GeoInfo đã cung cấp cho tỉnh Hà Giang 1 bộ bản đồ ảnh của tỉnh Hà Giang bằng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat ETM, xử lý bằng chương trình WinASEAN. Ngoài ra GeoInfo Co. Ltd còn cung cấp cho Uỷ ban Quân sự tỉnh Hà Giang 03 bộ bản đồ ảnh trên để sử dụng cho mục đích xây dựng sa bàn.
Sản phẩm: Tỉnh Hà Giang nhìn từ vũ trụ


Các tin khác

 

 

LIÊN KẾT

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn