TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI

 

 

:: Quan hệ hợp tác

Công ty Geoinfo hiện đang có mối quan hệ hợp tác phong phú trong đào tạo và cung cấp các giải pháp về chọn lựa dữ liệu, kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghê giữa ở trường đại học, các tổ chức  trong và ngoài nước.

a. Quan hệ trong nước

- Hội Địa lý Việt Nam http://www.vusta.org.vn/vn/page.asp?matin=t17110460140&topic=A2 

- Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam http://vgcr.cidala.gov.vn/

- Bộ Tài nguyên và Môi trường http://www.monre.gov.vn

- Bộ Nội vụ http://www.caicachhanhchinh.gov.vn/

- Cục Bản đồ, Bộ tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng

- Phòng Nghiên cứu và Xử lý Thông tin Môi trường, Viện Địa lý, VAST

- Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

http://www.niapp.org.vn/

- Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Viện Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn http://www.fsiv.org.vn/

- Đơn vị Phòng chống Lụt bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn http://www.undp.org.vn/dmu/ 

- Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội http://www.hus.edu.vn

- Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội http://www.humg.edu.vn

- Đại học Lâm nghiệp http://www.vfu.edu.vn 

b. Quan hệ quốc tế

- Trung tâm Phân tích Dữ liệu Viễn thám Trái đất (ERSDAC)  http://www.ersdac.or.jp

- Hội Viễn thám Châu Á (AARS) http://www.aars-acrs.org/

- Hội Địa Tin học Nhật Việt (JVGC) http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/jvgc/

- Viện Công nghệ Châu Á (AIT) http://www.ait.ac.th

- Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản http://www.u-tokyo.ac.jp

- Đại học Tổng hợp Kyoto, Nhật Bản  http://www.kyoto-u.ac.jp

- Đại học Tổng hợp Thành phố Osaka, Nhật Bản  http://www.osaka-cu.ac.jp

 

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn